Fempharma

Tudomány a termékek mögött

A Fempharma Kft. azért alakult, hogy a nők egészségét olyan termékekkel szolgálja, melyek mögött valódi tudomány áll, elsősorban a nőgyógyászat és az urológia területén. Célunk új, innovatív és hiánypótló női egészségvédő termékek fejlesztése és piacra vezetése, továbbá, hogy Magyarországon is elérhetővé váljanak az Amerikában már rutinszerűen alkalmazott, és új, innovatív terápiák is.

Erősségünket alapkutatási eredményeink és klinikai kutatási tevékenységünk összekapcsolása és ezek gyakorlatba történő átültetése jelenti. Az élettudományok és a gyógyszerfejlesztés területén szerzett tapasztalataink segítik elő egy találmány termékké történő fejlesztését, az alapkutatásoktól kezdve a termék előállításáig. Saját termékfejlesztéseink alapját tudományos alapkutatások és ezekre épülő bejegyzett szabadalom biztosítja.

Csapatunk

Multidiszciplináris csapatunkban orvosok, gyógyszerészek, élettudományi kutatók (molekuláris biológus és klinikai kutatók), marketing specialisták és üzleti szakértők dolgoznak együtt azért, hogy újszerű gyógyászati megoldásokat kínáljunk a női problémákra és megvalósítsuk ezek sikeres piacra vezetését. A legjobb egyetemekkel, szakemberekkel és gyógyszerészeti cégekkel működünk együtt annak érdekében, hogy a különböző tudományterületek összekapcsolása révén magas minőséget, kiemelkedő színvonalat garantáljunk termékeinkben.

Élelmiszerbiztonsági politikánk

A FEMPHARMA Kft. munkatársainak gondossága, pontos munkavégzése garantálja, hogy termékeink megfelelő minőségben, élelmiszer-biztonságilag kiváló állapotban kerüljenek a fogyasztókhoz.
A fogyasztói igények előtérbe helyezésével olyan termékeket szolgáltatunk, amelyek magas minőségi és élelmiszer-biztonsági követelményeknek tesznek eleget, a jó gyártási és higiéniai gyakorlat alkalmazásával.
Társaságunk alapvető elvárásként fogalmazza meg, hogy az általa forgalomba hozott termékek megfeleljenek az érvényben lévő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, valamint az élelmiszerekre és az étrend-kiegészítő termékekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Fontos szempont, hogy a fogyasztók igényeinek és a mindenkor érvényben lévő késztermékekre vonatkozó előírásoknak megfeleljünk.
Ennek érdekében hatékony ISO 22000 élelmiszerbiztonsági rendszert működtetünk a minőségirányítási rendszerünk keretein belül. Elkötelezettek vagyunk folyamatainak állandó fejlesztésére a kitűzött célok és a rendszer hatékonyságának a felülvizsgálata révén. Társaságunk személyzete minden szinten elkötelezett az irányítási rendszerünk fejlesztésében.
Élelmiszerbiztonsági- és minőségi céljaink elérése érdekében hatékony kommunikációt tartunk fenn Társaságunk külső és belső érdekelt feleivel. Fenntartjuk megbízhatóságunkat mindazonáltal, hogy proaktív módon megfelelő tájékoztatást nyújtunk fogyasztóink és ügyfeleink számára.
Elvárjuk, hogy minden szinten, minden alkalmazott felelősséget vállaljon és mutasson munkája során, tisztában legyen az élelmiszerbiztonsági politika elveivel, a rendszer előírásaival.
Elkötelezettek vagyunk az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére. Minden alkalmazottat oktatásban részesítünk.
Folyamatos továbbképzésekkel biztosítjuk, hogy a dolgozóink a cég politikájának aktív részesei legyenek, valamint a vállalat belső előírásainak megfelelően járjanak el a termelési folyamat során. Biztosítjuk, hogy felismerjék betöltött szerepük fontosságát a rendszer megvalósítása és működése folyamán.
Társaságunk arra törekszik, hogy a tevékenységét a mindenkori „jó gyakorlatnak” megfelelően fejlessze.

Orvostechnikai eszköz minőségpolitikánk

A Fempharma Kft. célja, hogy olyan minőségi megoldásokat biztosítson, amely kielégíti, vagy meghaladja a vevői elvárásokat, követelményrendszereket, valamint a vevői elégedettséget a hatékony/hatásos rendszer alkalmazásán keresztül éri el, amely megfelel a hatályos ISO 13485 szabvány követelményrendszerének.
A fenti cél elérését biztosítja a vezetőség elkötelezettsége, hogy megfeleljen a követelményeknek, és fenntartsa a hatékony működését a minőségirányítási rendszernek. Ezen elvárások elérése érdekében elkötelezettek vagyunk, hogy a kockázatértékelések alapján folyamatosan fejlesszük minőségirányítási rendszerünket az eredményesség és hatékonyság jegyében, megfelelve a hatályos ISO 13485 szabvány követelményeinek, a belső és vevői követelményeknek, törvényi előírásoknak.
A vezetőség kinyilvánítja, hogy a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát és a Minőségpolitikát, annak célkitűzéseit, minden érintett dolgozó megismeri, követi és betartja. A külső érdekelt felek számára a minőségpolitikát elérhetővé teszi.
A bevezetett vezetőségi felülvizsgálat folyamat támogatja a vezetőség elkötelezettségét a rendszeres minőségcélok, mutatók felülvizsgálatát, és a folyamatosan megfelelő üzletvezetést.
Társaságunk minden munkatársát rendszeresen képezzük, melynek során megismerik a minőségirányítási rendszer elemeit. Figyelemmel kísérjük a szállítási pontosságot, vevői visszajelzéseket, valamint a belső igényeknek megfelelő termékminőség alakulását
A kihívásokat tartalmazó üzleti célok elfogadása, az alapfolyamatok standardizációja lehetővé teszi a Medi Health számára, hogy proaktívan azonosítsa, megértse és gyorsan reagálva megoldást találjon a minőségügyi és operatív feladatokra.
A Fempharma Kft. az üzleti stratégiájába építi bele a minőségelvet, amit az emberekbe, folyamatokba és technológiákba fektet. Ez biztosítja a minőségi terméket és szolgáltatást.

A Fempharma Kft. szakmai irányítása és az alapkutatások Prof. Dr. Takács Péter szülész-nőgyógyász professzor, nőgyógyászati urológus nevéhez köthetők, aki a kutatás-fejlesztési feladatok szakmai irányítását végzi, beleértve a klinikai vizsgálatokat, termékfejlesztést és az orvosi tevékenységeket.
A FemPharma Kft. termékfejlesztési tevékenysége során Prof. Dr. Takács Péter több évtizedes kutatási eredményeit és orvosi tapasztalatait használja fel. Olyan termékeket forgalmazunk, melyek szabadalommal védett kutatásokon vagy az USA-ban már több éve, évtizede bizonyított hatású készítményeken és terápiákon alapulnak.

Prof. Dr. Takács Péter

Takács professzor Ph. D. fokozattal (DOTE/MCV), amerikai szakvizsgákkal (OBGY és Urogynecologia), MBA (University of Tennessee), illetve professzori kinevezéssel rendelkezik (University of Miami and Eastern Virginia Medical School). Prof. Dr. Takács Péter nemzetközileg elismert orvos-kutató. Az USA számos intézetében dolgozott, de Magyarországon is részt vett több projektben. 2017-ben Fulbright U.S. Scholar ösztöndíjasként a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján oktatott és kutatott Prof. Dr. Póka Róbert klinikaigazgató meghívására.