Fempharma

Tudomány a termékek mögött

A Fempharma Kft. azért alakult, hogy a nők egészségét olyan termékekkel szolgálja, melyek mögött valódi tudomány áll, elsősorban a nőgyógyászat és az urológia területén. Célunk új, innovatív és hiánypótló női egészségvédő termékek fejlesztése és piacra vezetése, továbbá, hogy Magyarországon is elérhetővé váljanak az Amerikában már rutinszerűen alkalmazott, és új, innovatív terápiák is.

Erősségünket alapkutatási eredményeink és klinikai kutatási tevékenységünk összekapcsolása és ezek gyakorlatba történő átültetése jelenti. Az élettudományok és a gyógyszerfejlesztés területén szerzett tapasztalataink segítik elő egy találmány termékké történő fejlesztését, az alapkutatásoktól kezdve a termék előállításáig. Saját termékfejlesztéseink alapját tudományos alapkutatások és ezekre épülő bejegyzett szabadalom biztosítja.

Csapatunk

Multidiszciplináris csapatunkban orvosok, gyógyszerészek, élettudományi kutatók (molekuláris biológus és klinikai kutatók), marketing specialisták és üzleti szakértők dolgoznak együtt azért, hogy újszerű gyógyászati megoldásokat kínáljunk a női problémákra és megvalósítsuk ezek sikeres piacra vezetését. A legjobb egyetemekkel, szakemberekkel és gyógyszerészeti cégekkel működünk együtt annak érdekében, hogy a különböző tudományterületek összekapcsolása révén magas minőséget, kiemelkedő színvonalat garantáljunk termékeinkben.

Élelmiszerbiztonsági politikánk

A Fempharma Kft. munkatársainak szorgalma és pontossága biztosítja, hogy termékeink megfelelő minőségben és élelmiszer-biztonságilag kiváló állapotban jussanak el a fogyasztókhoz. A fogyasztói igények előtérbe helyezésével olyan termékeket szállítunk, amelyek magas minőségi és élelmiszerbiztonsági szabványoknak felelnek meg, a jó gyártási és higiéniai gyakorlatok alkalmazásával. Társaságunk alapvető elvárásként fogalmazza meg, hogy az általunk fejlesztett és gyártott termékek megfeleljenek az összes releváns élelmiszerbiztonsági előírásnak és jogi követelménynek az élelmiszerekre és étrend-kiegészítő termékekre vonatkozóan. Számunkra kulcsfontosságú, hogy folyamatosan megfeleljünk a fogyasztói igényeknek és a mindenkor érvényben lévő késztermékekre vonatkozó előírásoknak. Ennek érdekében hatékony ISO 22000 élelmiszerbiztonsági rendszert működtetünk az ISO 13485 minőségirányítási rendszerünk keretein belül. Elkötelezettek vagyunk folyamatainak állandó fejlesztésére a kitűzött célok és a rendszer hatékonyságának a felülvizsgálata révén. Társaságunk személyzete minden szinten elkötelezett az irányítási rendszerünk fejlesztésében. Annak érdekében, hogy elérjük az élelmiszerbiztonsági és minőségi céljainkat, nyitott és hatékony kommunikációt tartunk fenn mind külső partnereinkkel, mind belső érdekelt feleinkkel. Megőrizzük megbízhatóságunkat azzal, hogy proaktívan tájékoztatást nyújtunk fogyasztóinknak és ügyfeleinknek. Elvárjuk minden alkalmazottunktól, a beosztásuktól függetlenül, hogy vállalják a felelősséget és megértsék az élelmiszerbiztonsági politika alapelveit és a rendszer követelményeit mindennapi munkájukban alkalmazzák. Elkötelezettek vagyunk munkatársaink kompetenciájának fejlesztése iránt, átfogó képzési programok biztosításával. Folyamatos képzéseinkkel biztosítjuk, hogy munkatársaink aktívan részt vegyenek a cég politikáiban és betartsák a belső szabályozást a termelési folyamat során. Biztosítjuk továbbá, hogy felismerjék szerepük fontosságát a rendszer megvalósítása és működése során. Társaságunk arra törekszik, hogy a tevékenységét a mindenkori „jó gyakorlatnak” megfelelően fejlessze.

Minőségpolitikánk

A Fempharma Kft. elkötelezett amellett, hogy olyan orvostechnikai eszközöket és étrend-kiegészítőket tervezzen, fejlesszen és gyártson, amelyek következetesen megfelelnek vagy túlszárnyalják a vásárlói elvárásokat és szabályozási követelményeket. Elkötelezettségünk kiterjed arra is, hogy termékeink biztonságosak és hatékonyak legyenek, illetve megfeleljenek az összes alkalmazandó jogszabálynak és szabványnak annak érdekében, hogy vásárlóink elégedettségét elérjük.

Ezen célkitűzéseket hatékony minőségirányítási rendszer bevezetésével és a jó gyártási és higiéniai gyakorlatok betartásával érjük el, amelyeket az alkalmazandó jogszabályok, az EU-szabályozás, irányelvek és legjobb gyakorlatok alapján alakítottunk ki.

A Fempharma Kft. folyamatosan törekszik a minőségirányítási rendszer hatékonyságának javítására a következő eszközökkel:

- Olyan minőségi célok megállapítása, amelyek az operatív kiválóságot és a vásárlói elégedettséget helyezik előtérbe.
- Elkötelezett munkavállalói csapat kialakítása átfogó képzések és elegendő erőforrások biztosításával.
- Rendszeres értékelés és fejlesztés az igények és követelmények változásainak alkalmazkodása érdekében.
- Ezenkívül elkötelezettek vagyunk a proaktív kockázatkezelési gyakorlatok és a nyílt kommunikáció mellett mind belső szervezetünkben, mind az érdekelt felekkel.

A Fempharma Kft. minden tevékenységében tiszta etikai magatartást, fenntarthatóságot és környezeti felelősséget tart fenn.

A Fempharma Kft. szakmai irányítása és az alapkutatások Prof. Dr. Takács Péter szülész-nőgyógyász professzor, nőgyógyászati urológus nevéhez köthetők, aki a kutatás-fejlesztési feladatok szakmai irányítását végzi, beleértve a klinikai vizsgálatokat, termékfejlesztést és az orvosi tevékenységeket.
A FemPharma Kft. termékfejlesztési tevékenysége során Prof. Dr. Takács Péter több évtizedes kutatási eredményeit és orvosi tapasztalatait használja fel. Olyan termékeket forgalmazunk, melyek szabadalommal védett kutatásokon vagy az USA-ban már több éve, évtizede bizonyított hatású készítményeken és terápiákon alapulnak.

Prof. Dr. Takács Péter

Takács professzor Ph. D. fokozattal (DOTE/MCV), amerikai szakvizsgákkal (OBGY és Urogynecologia), MBA (University of Tennessee), illetve professzori kinevezéssel rendelkezik (University of Miami and Eastern Virginia Medical School). Prof. Dr. Takács Péter nemzetközileg elismert orvos-kutató. Az USA számos intézetében dolgozott, de Magyarországon is részt vett több projektben. 2017-ben Fulbright U.S. Scholar ösztöndíjasként a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján oktatott és kutatott Prof. Dr. Póka Róbert klinikaigazgató meghívására.